www.168222111.com:2018年2月2日陕西地区汽油柴油价格行情

www.168222111.com:2018年2月2日陕西地区汽油柴油价格行情

2018-02-02 14:34:37

  陕西延长集团延安炼厂今日成品油报价:国际原油期价走高,但对市场影响有限,业者入市操作谨慎,市场成交维持清淡。公路价格:92#汽油(V公路)7600元/吨,实际销售7500元/吨;95#汽油(V公路)7900元/吨,实际销售7800元/吨;0#柴油(V公路)6110元/吨,实际销售6010元/吨;-10#柴油(V公路)6410元/吨。铁路价格:92#汽油(V铁路)7400元/吨;95#汽油(V铁路)7700元/吨;0#柴油(V铁路)6010元/吨;-10#柴油(V公路)6310元/吨。
  陕西延长集团永坪炼厂今日成品油报价:汽柴价格持稳,国际油价大涨,但变化率负向运行,业者入市操作有限。汽柴不带票优惠600。公路价格:92#汽油(国V公路)7900元/吨,实际销售7500元/吨;0#柴油(V公路)6110元/吨,实际销售6010元/吨。-20#柴油(V公路)6660元/吨,实际销售6560元/吨。铁路价格:92#汽油(V铁路)7400元/吨;0#柴油(V铁路)6010元/吨。
  陕西延长集团榆林炼厂今日成品油报价:汽柴价格暂无变化,国际油价大涨,但需求不振,业者入市操作稀少。汽柴不带票惠600。公路价格:92#汽油(V公路)7600元/吨,实际销售7800元/吨;95#汽油(V公路)7900元/吨,实际销售8100元/吨;
版权申明:FX168部分图片来源于网络,

上一篇:www.168222111.com:金价支持位下移至20天线短期继续测试
下一篇:www.168222111.com:美联储进入鲍威尔时代!市场却创近2年最大跌


潇湘晨报网| 世界浙商网| www.Lexitech-intL.com| www.zjdhfc.com| www.suzukigz.com| 新锦江官网| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| 果博东方官网| www.5633361.com| www.168333666.com| www.yd8010.com| 云鼎国际娱乐| 云鼎娱乐| 云鼎娱乐开户| www.yd8010.com| 云鼎娱乐官网| 云鼎娱乐注册| www.yd8010.com| 云鼎娱乐| 云鼎娱乐城| www.yd8010.com| 云鼎娱乐| 云鼎娱乐开户| 云鼎娱乐注册| 云鼎国际娱乐| www.yd8010.com| www.2010yh.com| 玉和娱乐| 玉和娱乐开户| 玉和娱乐官网| 云鼎娱乐城| www.2010yh.com| www.123123yh.com| www.justoa68.com| 新锦江| 新锦江开户| 新锦江官网| www.justoa69.com| 新锦江| 新锦江开户| 新锦江官网| www.justoa70.com| 新锦江| 新锦江开户| www.hj8828.com| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| www.hj8828.com| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| www.hj8828.com| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| www.hj8828.com| 皇家国际| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.166861.com| www.168333888.com|
在线客服