www.168222111.com:OKEx以太坊以太经典回落 跌势未止
首页 > 果博娱乐 > 正文

www.168222111.com:OKEx以太坊以太经典回落 跌势未止

2018-01-17 16:09:44

根据知名数字资产交易平台OKEx的数据显示,昨日ETH /BTC*呈现一定程度的高位滞涨回落走势,自上一交易日开盘,最高价至0.09571946附近,最低价至0.08630263附近,预计日内可能会出现进一步的下跌走势。截止今天早间行情出现小幅止跌迹象,当前交投于0.0924附近。
 
当前ETH/BTC一定程度的滞涨迹象,当前行情走势处于高位盘整,早间出现小幅度回落需求,预计后续可能会有进一步的下跌走势;若日内上涨走势较为强势并突破红色压力位位区间,后续可能还会有一定程度的上涨。
昨日ETC /BTC*行情出现一定程度的下跌走势,自上一交易日开盘,最高价至0.00304500附近,最低价至0.00266146附近。截止今天早间行情出现了小幅度止跌迹象,日内预计会后续有进一步的下跌需求,当前交投于0.0025附近。
 
当前ETC/BTC出现冲高回落走势,行情整体逐步构成下跌走势,后续可能会出现进一步的下跌需求,预计晚间行情涨势将进一步靠近绿色支撑位区间;若日内出现较为强势下跌并突破绿色支撑位区间,后续可能还会有一定程度的下跌需求。
隔夜BTC当周合约价格进一步下跌至12000美元下方,整体价格可能会有进一步下跌需求,当前BTC处于下跌走势当中,预计日内BTC后续可能还会有进一步的下跌需求,9700附近为日内主要支撑位,若后续进一步上涨企稳13000美元上方BTC上涨可能会进一步延续。若价格后续出现强势下跌并跌破9700美元,BTC可能会有进一步的下跌需求。

上一篇:www.168222111.com:多头趋势未改再刷近期高点,1.15黄金日内行情
下一篇:www.5633361.com:牛!大金融又发威 A股冲击3500点


潇湘晨报网| 世界浙商网| www.Lexitech-intL.com| www.zjdhfc.com| www.suzukigz.com| 新锦江官网| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| 果博东方官网| www.5633361.com| www.168333666.com| www.yd8010.com| 云鼎国际娱乐| 云鼎娱乐| 云鼎娱乐开户| www.yd8010.com| 云鼎娱乐官网| 云鼎娱乐注册| www.yd8010.com| 云鼎娱乐| 云鼎娱乐城| www.yd8010.com| 云鼎娱乐| 云鼎娱乐开户| 云鼎娱乐注册| 云鼎国际娱乐| www.yd8010.com| www.2010yh.com| 玉和娱乐| 玉和娱乐开户| 玉和娱乐官网| 云鼎娱乐城| www.2010yh.com| www.123123yh.com| www.justoa68.com| 新锦江| 新锦江开户| 新锦江官网| www.justoa69.com| 新锦江| 新锦江开户| 新锦江官网| www.justoa70.com| 新锦江| 新锦江开户| www.hj8828.com| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| www.hj8828.com| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| www.hj8828.com| 皇家国际| 皇家国际娱乐开户| 皇家国际娱乐官网| www.hj8828.com| 皇家国际| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| 缅甸华纳娱乐| 缅甸华纳娱乐| 华纳娱乐开户| www.hn802.com| 华纳国际| 华纳国际官网| 缅甸华纳国际| 华纳国际开户| www.hn802.com| 华纳娱乐| 华纳娱乐官网| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| www.5633361.com| 果博东方| 果博东方开户| www.168333666.com| www.166861.com| www.168333888.com| www.168555888.com| www.168111999.com| 果博东方官网| 果博东方| 果博东方开户| www.166861.com| www.168333888.com|
在线客服